Çevre Yönetimi

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ  2017TEMMUZ  AYI İTİBARİYLE BÜNYEMİZE KATTIĞIMIZ BELGEMİZ İLE TEMİZ ÇEVRE SAĞLAMAK ADINA OLUŞTURDUĞUMUZ SİSTEMDİR

Kurmuş olduğumuz yönetim sistemiyle beşikten mezara tüm çevresel riskler öngörülmüş, fırsatlar analiz edilmiş ve faaliyet planlamalar bu boyutta gerçekleştirilmiştir.Amacımız yaşanabilir yarınlar yaratmaktır.Bu doğrultuda farkında lığı politikamız ile baraber tüm ilgili taraflarıma duyurarak bilinçli topluma katkı sağlamayı amaçlamaktayız

Neden ISO 14001

Dünyadaki nüfus artışı, hızlı kentleşme, teknolojinin hızla ilerlemesi doğal kaynaklarımızı tehdit etmekte ve çevre kirlenmesine neden olmaktadır. İnsanların çevrelerinde yarattığı zararlı ve rahatsız edici bu tür olumsuz etkilerin tümü çevre kirliliğini oluşturur, insanların köylerden kasaba ve şehirlere göç etmesi; şehirlerde nüfusun hızla artmasına, yerleşim alanlarının daralmasına ve sonuçta da çevrenin kirlenmesine neden olur.

20 inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı tehdit eden problemlerden birisi haline gelen çevre sorunları ve kirliliği, kökü çok eskilere uzanmasına rağmen kendisini sanayileşmenin sonucunda hissedilir hale getirmiştir.

Önceleri sadece kirlenme olarak algılanan ve uluslar arası boyut kazanmadan yöresellik özelliği taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla çoğalmış, yöresellikten kurtulup tüm dünyanın sorunu olmuştur. Bir ülke sınırları içindeki kirletici unsurun ortaya çıkardığı zararlı duman ve gazlar, rüzgarın da etkisiyle başka ülkelere taşınarak, o ülke için de kirletici faktör olabilmiştir. Çevre sorunları ve kirliliği toplumsal hayatın bütün alanlarını kapsamış ve etkilemiştir.

İş te bunun için uluslar arası boyutta çevreye verdiğimiz zararı minimize edeceğimiz çevre standartları ve ulusal ve uluslararası kanun mevzuat ve yönetmelikler uygulamaya alınmıştır. ISO 14001 belgesinin alımının önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. ıso 14001 standardı bizlere ulusal ve uluslararası mevzuatları uygulamada ön ayak olan ve yaptığı faaliyetlerde çevreyi etkileyen faktörleri minimize etmemizde yardımcı olan bir yönetim sistemi anlayışına sahip olmamızı sağlamaktadır.

Çevre Politikamız

GÖZDE LTD ŞTİ olarak gelecek yaşama yarınlarımıza kaliteli bir hayatı sunabilmek için çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden, ulusal, bölgesel kanun hükümlerine ve müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalarak,

  • Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi için tüm çalışanlarımıza,yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyeceğimizi,
  • KUMAŞ BOYAMA APRELEME BASKI VE DİGİTAL BASKI üretiminde ve ilgili projeler geliştirilirken ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip, atıkları minimuma indireceğimizi, kirliliği önleyerek çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacağımızı.
  • Çevre koruma prensibimizi tedarikçilerimize, müşterilerimize, çevremize, ülkemize ve tüm dünyaya yayacağımızı
  • Bugünün israfı yarının kıtlığıdır anlayışıyla, ham madde ve doğal Kaynakların kullanımında gereksiz sarfiyatı önleyeceğimizi ve her yıl önleyici tedbirler alacağımızı,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek acil durumlarda çevresel riskleri önceden belirleyerek çevreye zararlarımızı minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulayacağımızı, yaşadığımız çevrenin korunmasına yönelik yapılan her türlü çalışmalara GÖZDE LTD ŞTİ olarak aktif bir şekilde katılacağımızı, işbirliği faaliyetlerinde bulunacağımızı taahhüt ederiz.
KVKK Bilgilendirme
GÖZDE BASKI APRE BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.