Enerji Yönetimi

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ 2017 AĞUSTOS AYI İTİBARİYLE BÜNYEMİZE KATTIĞIMIZ BELGEMİZ İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ SAĞLAMAK ADINA OLUŞTURDUĞUMUZ SİSTEMDİR

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır

Fosil kaynakların görünür gelecekte tükenecek olması
Alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması
Ekolojik dengenin alarm vermesi

Nedenleri ile bilinçli firma bilinçli toplum yaratmak adına oluşturmuş olduğumuz enerji yönetim sistemi ve iyileştirme çalışmalarına devam etmekteyiz.

Enerji Politikamız

GÖZDE LTD ŞTİ Enerji yönetim sisteminin bilincinde olup, enerji bakımından sürekli iyileşmeyi ekonomi ve kaynak kullanımı konusunda sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.Bu anlamda ISO 50001 Enerji yönetim sistemini benimseyerek;

  • Firma olarak faaliyetlerimizi planlar iken sorumluluk alanında olduğumuz ulusal şartlar, uluslar arası şartlar,müşteri şartları,ve diğer şartları yerine getirmeyi,
  • Teknolojik gelişmelerden maksimum düzeyde yararlanarak gerektiğinde enerji tasarrufu sağlayacak yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi,
  • Sürekli iyileştirmeyi benimseyerek enerji kullanımında maliyeti düşürecek yeni çalışmalar prosesler geliştirmeyi,
  • Enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı yaşam biçimi haline getirerek bu amaçla tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize bu bilinci aşılamayı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeyi,
  • Enerji kayıplarının araştırılarak, atık enerjiden faydalanmayı,atık enerji geri kazanacak çalışmalar geliştirmeyi bu anlamda üretim tesisini iyileştirmeyi,
  • Enerji ile ilgili amaçlarımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için bilgi, maddi ve diğer tüm kaynakların sağlanmasını,
  • YAŞANABİLİR YARINLARDA ÇEVRENİN OLDUĞU KADAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ÖNEMİ OLDUĞUNU VURGULAYARAK TAAHHÜT EDER.
KVKK Bilgilendirme
GÖZDE BASKI APRE BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.