Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS)

Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS) Sertifikası

Gözde Baskı Apre Boya olarak üretim sektörünün de kaynak ihtiyacının, tüketimin artması ile artacağı ve geri dönüşümün zorunlu hale geleceği inancındayız. Bu nedenle sektörün ihtiyacı olan dönüştürülmüş girdi kullanımını desteklemekte, bununla birlikte çevrenin korunması, sosyal uygunluk ve insan sağlığına da önem vermekteyiz. Yaptığımız tüm çalışmalar ışında Mart 2022 itibariyle Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS) sertifikasyonunu sağlamış bulunmaktayız.

GRS NEDİR?

Global Recycle Standard (GRS), dönüştürülmüş ürünlerin 3. parti sertifikasyonu, gözetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamaların gereksinimlerini belirleyen uluslararası, gönüllülük esasına bağlı bir bitmiş ürün standartıdır. GRS’nin amacı ürünlerde dönüştürülmüş materyal kullanımını arttırmak ve üretim sürecinin sebep olduğu zararı elimine etmek/azaltmaktır.

GRS’nin Amaçları:

  • Bir çok uygulamada kullanılan tanımların gruplanması
  • Dönüştürülmüş girdi materyallerinin takibi ve izlenmesi
  • Tüketicilere (markalar ve tüketiciler) bilinçli kararlar vermesini sağlayacak araçlar sunmak
  • Üretimin insanlara ve çevreye olan zararlı etkilerini azaltmak
  • Nihai ürünlerdeki materyallerin gerçekten dönüştürüldüğü ve sürdürülebilir bir şekilde işlendiği konusunda güvence sağlamak
  • Dönüştürülmüş ürünlerin kullanımındaki kalite sorunlarına dair yenilikçi yaklaşımlar ileri sürmek

GRS, en az %20 geri dönüştürülmüş materyal kullanılan ürünlerde kullanıma yönelik bir standarttır. Geri dönüşüm sürecinden başlayarak en son firmadan firmaya ticaretin son satıcısına kadar bütün üretim aşamaları sertifikalandırılmalıdır.

KVKK Bilgilendirme
GÖZDE BASKI APRE BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.