ORGANIC CONTENT STANDARDI (OCS) Sertifikasyonu

ORGANIC CONTENT STANDARDI (OCS) SERTİFİKASYONU

Firma olarak hem çevre hemde insan sağlığına büyük önem vermekteyiz.Bu anlamda her geçen gün sürekli iyileştirme,gelişme çerçevesinde faaliyetlerimizi planlamakta ve uygulamaktayiz.Sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi şekil vermekteyiz.Yaptığımız bu çalışmalar ile Ocak 2020 itibariyle Organic Content Standardı (OCS) sertifikasyonunu sağlamış bulunmaktayız.

OCS NEDİR?

 Organic Content Standardı’nın (OCS) amacı organik içerik iddialarında güven sağlamaktır. OCS son üründe organik materyal miktarını ve varlığını doğrulayarak bu amaca ulaşır. Organik hammadde kaynağından başlayarak son ürüne kadar sertifikasyon yolu ile güçlü bir tedarik zinciri yönetimi sistemi sağlar. Akredite üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından ürünlerde organik materyal içerik iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bağımsız değerlendirme ve doğrulamasına izin verir. Kurumlar arası bir araç olarak OCS firmaların aldığı ürünlerin gerçekten organik materyal içerip içermediğini doğrulamak için kullanılabilir.

Standart, hammaddenin arazide sertifikasyonunu kapsamamaktadır. Bu, üretim proses sertifikasyonundan bağımsız olarak doğrulanacaktır. OCS’nin hedeflenen kullanıcıları; işleyiciler, üreticiler, markalar ve perakendeciler, tüccarlar, sertifikasyon kuruluşları ve organik girişimleri destekleyen organizasyonlardır.