Recycled Claım Standard (RCS)

Recycled Claım Standard (RCS) Sertifikası

Gözde Baskı Apre Boya olarak üretim sektörünün de kaynak ihtiyacının tüketimin artması ile artacağı ve geri dönüşümün zorunlu hale geleceği inancındayız. Bu nedenle sektörün ihtiyacı olan dönüştürülmüş girdi kullanımını desteklemekteyiz. Yaptığımız tüm çalışmalar ışında Mart 2022 itibariyle Recycled Claim Standard (RCS) sertifikasyonunu sağlamış bulunmaktayız.

RCS NEDİR?

Recycled Claim Standard (RCS), dönüştürülmüş girdi ve gözetim zincirinin 3. parti sertifikasyonu için gereksinimleri belirleyen uluslararası, gönüllülük esasına dayalı bir standarttır.

RCS’nin Amaçları:

  • Farklı uygulamalardaki “dönüştürülmüş” tanımını hizalamak
  • Dönüştürülmüş girdi materyallerinin takip ve izlenebilirliği
  • Tüketicilere (markalar ve tüketiciler) bilinçli kararlar vermesini sağlayacak araçlar sunmak
  • Nihai  ürünlerdeki materyallerin gerçekten dönüştürüldüğü konusunda güvence sağlamak

RCS, en az %5 dönüştürülmüş materyal içeren ürünlerde kullanılan bir standarttır. Geri dönüşüm sürecinden başlayarak en son satıcısına kadar bütün üretim aşamaları sertifikalandırılmalıdır.

KVKK Bilgilendirme
GÖZDE BASKI APRE BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.